WMS - mobilný skladník

WMS - mobilný skladník

Systém riadeného skladu

Automatizujte skladovacie procesy od objednania tovaru až po jeho expedíciu vďaka Warehouse Management System (WMS)

WMS-system-riadeneho-skladu

WMS, systém riadeného skladu, je skratkou termínu Warehouse Management System.
WMS umožňuje plnú automatizáciu skladovacích procesov od objednania tovaru až po jeho expedíciu.

Štandardný skladový systém poskytuje iba jednu operáciu pre každú činnosť (príjem, výdaj, inventúra). WMS však predstavuje inteligentný softvér, ktorý okrem adresácie pozícií skladu riadi celý jeho chod, podporuje optimalizáciu práce skladníkov najmä pri príjme a výdaji, ale aj napríklad pri inventúrach. Systém pre riadenie skladov (WMS), umožňuje automatické určovanie skladovej adresy pri skladových operáciách, k optimalizácii operácií podľa priorít logistickej stratégie správania, k výberu najstaršieho tovaru podľa balenia či váhy tovaru.  Umožňuje výdaj tovaru metódami FIFO alebo LIFO.

Základné vlastnosti:

 • Práca systému nad viacerými skladmi.
 • Podpora použitia výrobných čísel – šarží.
 • Riadenie prístupu do systému na základe jednoznačného prístupového kódu skladníka, následne je možné exaktne monitorovať a vyhodnocovať aktivity všetkých skladníkov. Dôsledné logovanie všetkých aktivít.
 • Skladovým pozíciám sú pridelené čiarové kódy a v informačnom systéme ABRA je každá pozícia definovaná jednak rozmerom a jednak povolenou nosnosťou a systém automaticky kontroluje prekročenie uvedených parametrov. V systéme je na pozícii presne evidované, aké tovary sa na pozícii nachádzajú a tiež % zaťaženia a % voľného objemu.
 • Jednu tovarovú položku je možné evidovať na jednej alebo ľubovoľných pozíciách.
 • Podpora viacerých “stratégií” – pri naskladňovaní pre automatické polohovanie — systém odporúča pozície podľa nastavenia.
 • Podpora vychystávacích polôh.
 • Systém predpokladá, že tovar je na 99 percent označený čiarovým kódom. V prípade ak tovar takto nie je označený priamo od výroby, systém ABRA podporuje generovanie nelicencovaných čiarových kódov pre tieto položky. Táto vlastnosť zabezpečuje minimalizáciu chýb (zámen tovaru) spôsobených ľudským faktorom.
 • Aplikácia je ergonomicky dizajnovaná a umožňuje expresne rýchle zaškolenie obsluhy – v rádoch niekoľko hodín. Táto skutočnosť výrazne podporuje mobilitu pracovnej sily alebo sezónne vykrývanie pracovných kapacít.
 • Aplikácia umožňuje užívateľsky konfigurovať celkovú funkcionalitu – skladové doklady, s ktorými pracuje, farby tlačítok, možnosť zobrazovať ľubovoľné informácie o skladových kartách, obrázkoch k nim, informácie o pozíciách a tovaroch na nich, …
 • Systém umožňuje vytvárať nové doklady, alebo pracovať s už vytvorenými dokladmi a vykonať len napolohovanie. Podľa konfigurácie je možné pridávať ďalšie skladové karty, upravovať množstvá priamo na riadku aplikácie, prípadne zmazať celý riadok.
 • Možnosť ľubovoľnej zákazníckej úpravy aplikácie.

Recenzie našich zákazníkov:

CCS - Cargo Customs Service, s.r.o. - Ing.Marek Michelík - Automotive Operations Manager

Naša spoločnosť hľadala WMS systém pre prácu v sklade. Potrebovali sme pracovať s PDA zariadeniami, kde potrebujeme prijímať / naskladňovať a vydávať skladové karty s jedinečnými sériovými číslami obsiahnutými v 2D kóde. Potrebovali sme sledovať naskenované sériové čísla v procese od príjmu až po výdaj a sekvenčne ich vychystávať s PDA čítačkami – teda vytvoriť požiadavku na výdaj, pri výdaji porovnať správnosť zadanej variantny a priradením sériového čísla dielu k sériovému číslu zákazníka. Požiadavky na celé riešenie nám spoločnosť ABITec a ich aplikácia Mobilný skladník, ktorá je napojená na informačný systém splnila a celé riešenie funguje v poriadku. So službami a implementáciou spoločnosti ABITec sme veľmi spokojní o čom svedčia ďalšie projekty, ktoré nám spoločnosť ABITec implementuje.

ANDREA SHOP s.r.o. - Tomáš Kürti – vedúci IT oddelenia

Andrea-shop-logo

Naša spoločnosť potrebovala akútne riešiť  efektívnejšiu prácu v sklade a evidenciu tovaru vo veľkosklade. Mali sme vytvorené pozície, ktoré sa nepoužívali a k dispozicii PDA, ktoré bolo treba „rozchodiť“. Hľadali  sme riešenie, ktoré je možné prispôsobiť našim požiadavkám, nakoľko, ako každá spoločnosť, máme špecifiká, ktoré nie je možné meniť. Rozhodli sme sa vyskúšať  WMS systém od spolocnosti ABITec.

Ich sw Mobilný Skladník spolu s IS ABRA absolútne  splnil naše očakávania. Vyriešil veľa problémov a pomohol v riešení sporných prípadov.

Samozrejmosťou bola evidencia tovaru na pozíciach, efektívnosť sa zvýšila až o 35%, skrátil sa potrebný čas pri vyskladnení tovaru. Vďaka tomuto systému  predchádzame takým omylom  ako napríklad vyskladnenie iného podobného tovaru než v objednávke.

Spoločnosť ABITec a jeho zamestnanci sú veľmi nápomocní.  Systém implementovali  s plným nasadením a podpora z ich strany bola a je 100% – ná. Promptne riešia prípadné problémy ako i zapracovanie nových požiadaviek. So spoluprácou sme nadmieru spokojní. Z našej strany to bola správna voľba. Môžeme len odporúčať!

Presvedčte sa sami!

Pošlite nezáväzný dopyt a pripravíme vám cenovú ponuku.